Skip navigation

Wprowadzenie

Witamy w programie szkolenia dla nauczycieli w Projekcie E-EVALINTO. E-Evalinto to ogólnoeuropejski projekt mający na celu poprzez profilaktykę i strategię wczesnej interwencji zmniejszanie różnicy między uczniami wywodzącymi się ze środowisk migracyjnych w odniesieniu do zjawiska wczesnego porzucania nauki szkolnej. Ten program szkoleniowy wyposaży cię, jako pedagoga, w narzędzia przydatne do radzenia sobie z międzykulturowością oraz pokaże, jak stosować je w kontekście szkoły, aby skutecznie pracować z uczniami narażonymi na to ryzyko.

Treść jest rozpowszechniana na licencji Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0